ALAMGIRIAN SHUHADA

 

S/No

C/ No

Rank & Name

Date of Shahadat

1

1599

Maj Ilam Uddin

6 Sep 1965

2

717

Lt Col Sahibzad Gul

9 Sep 1965

3

1960

Maj Ali Abid Hussain Shah

10 Sep1965

4

1793

Capt Mazhar Hussain Shah

22 Sep1965

5

1436

Capt Abdul Qayyum

6  Dec 1965

6

1683

N/S Painda Khan

1965

7

2180

Lt Syed Iftikhar Jaffar

1965

8

1523

Maj Kazim Kamal, SJ

29 Mar 1971

9

1048

Ris Muhammad Hanif

6 Sep 1971

10

2636

Capt Saleem Akhtar

8 Oct 1971

11

2759

2/Lt Mushtaq Nawaz Kayani

31 Oct 1971

12

1820

Maj Muhammad Hanif,  SJ

3 Dec 1971

13

2348

Capt Ahmad Zia

4 Dec 1971

14

1811

Maj Muhammad Akram, NH

5 Dec 1971

15

2908

2/ Lt Amjad Khursheed, TJ

6 Dec 1971

16

2480

Maj Azmat Hayat

8 Dec 1971

17

2455

Maj Adeeb Anwar Khan

15 Dec 1971

18

835

Lt Col Haq Nawaz Kayani, SJ&BAR

5 May 1972

19

2068

Maj Nasib Ullah Khan

21 Nov 1972

20

1624

Sub Gohar Rehman

10 Aug 1978

21

3682

Capt Sarfraz Ali

5  May 1985

22

4254

Capt Javed Aalam

22 Nov 1988

23

4014

Capt Javed Akhtar

25 Apr 1989

24

4365

Capt Syed Riaz Manzoor

5  Jun 1993

25

5269

Capt Muazzam Ali  Baloch

15 May1995

26

5186

Capt Sardar Azhar Haider, SJ

16 Jun1999

27

4029

Maj Abdul Wahab, T Bt

29 Jun 1999

28

5077

Capt Muhammad Ammar Hussain

5  Jul 1999

29

5134

Maj M Abdullah Satti

25 Mar 2002

30

4547

Maj Husnain Anwer

29 Jun 2004

31

5263

Capt Asif Mehmood

9  Sep 2004

32

4557

Maj Umar Baig Mirza

15 Oct 2005

33

5991

Capt Najam Riaz Raja, T Bt

11 May 2009

34

6352

Lt Faiz Sultan Malik, S Bt

11 Jun 2009

35

6179

Capt Waqas Zameer Raja, T Bt

28 Jul  2009

36

6181

Capt Kamran Ikram

12 Sep 2009

37

4537

Lt Col Waseem Amer

10 Oct 2009

38

6379

Lt  M Faraz Malik, Arty, T Bt

4  Nov 2009

39

4242

Brig Syed Hassan Abbas Shah, S Bt

10 Jan 2010

40

4070

Col Arif Mehmood Alam, T Bt

20 May 2011

41

6131

Maj Muhammad Ali Kamal

8 Apr  2014

42

7488

Lt Zain Ali

30 June 2016