ALAMGIRIAN SHUHADA

 

S/No

C/ No

Rank & Name

Date of Shahadat

1

1599

Maj Ilam Uddin

6 Sep 1965

2

717

Lt Col Sahibzad Gul

9 Sep 1965

3

1960

Maj Ali Abid Hussain Shah

10 Sep1965

4

1793

Capt Mazhar Hussain Shah

22 Sep1965

5

1436

Capt Abdul Qayyum

6  Dec 1965

6

1683

N/S Painda Khan

1965

7

2180

Lt Syed Iftikhar Jaffar

1965

8

1523

Maj Kazim Kamal, SJ

29 Mar 1971

9

1048

Ris Muhammad Hanif

6 Sep 1971

10

2636

Capt Saleem Akhtar

8 Oct 1971

11

2759

2/Lt Mushtaq Nawaz Kayani

31 Oct 1971

12

1820

Maj Muhammad Hanif,  SJ

3 Dec 1971

13

2348

Capt Ahmad Zia

4 Dec 1971

14

1811

Maj Muhammad Akram, NH

5 Dec 1971

15

2908

2/ Lt Amjad Khursheed, TJ

6 Dec 1971

16

2480

Maj Azmat Hayat

8 Dec 1971

17

2455

Maj Adeeb Anwar Khan

15 Dec 1971

18

835

Lt Col Haq Nawaz Kayani, SJ&BAR

5 May 1972

19

2068

Maj Nasib Ullah Khan

21 Nov 1972

20

1624

Sub Gohar Rehman

10 Aug 1978

21

3682

Capt Sarfraz Ali

5  May 1985

22

4254

Capt Javed Aalam

22 Nov 1988

23

4014

Capt Javed Akhtar

25 Apr 1989

24

4365

Capt Syed Riaz Manzoor

5  Jun 1993

25

5269

Capt Muazzam Ali  Baloch

15 May1995

26

5186

Capt Sardar Azhar Haider, SJ

16 Jun1999

27

4029

Maj Abdul Wahab, T Bt

29 Jun 1999

28

5077

Capt Muhammad Ammar Hussain

5  Jul 1999

29

5134

Maj M Abdullah Satti

25 Mar 2002

30

4547

Maj Husnain Anwer

29 Jun 2004

31

5263

Capt Asif Mehmood

9  Sep 2004

32

4557

Maj Umar Baig Mirza

15 Oct 2005

33

5991

Capt Najam Riaz Raja,T Bt

11 May 2009

34

6352

Lt Faiz Sultan Malik, S Bt

11 Jun 2009

35

6179

Capt  Waqas Zameer Raja,T Bt

28 Jul  2009

36

6181

Capt Kamran Ikram

12 Sep 2009

37

4537

Lt Col Waseem Amer

10 Oct 2009

38

6379

Lt  M Faraz Malik, Arty, T Bt

4  Nov 2009

39

4242

Brig Syed Hassan Abbas Shah, S Bt

10 Jan 2010

40

4070

Col Arif Mehmood Alam, T Bt

20 May 2011

41

6131

Maj Muhammad Ali Kamal

8 Apr  2014

42

7488

Lt Zain Ali

30 June 2016